Informatie en advies over de fietsen

Informatie en advies

Wat is er fijner dan lekker te kunnen fietsen, ondanks uw handicap? Bewegen is belangrijk voor iedereen en daarom is uw hindernis onze uitdaging.

Chris Jacobs Fietsen is uniek door zijn mentaliteit en vakmanschap. Een flexibele mentaliteit; wij bekijken iedere opdracht met een creatief oog. Zo vinden wij oplossingen die nog niet bestonden. Kom eens langs. Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvende passing in onze winkel in Heerenveen.

Afspraak
Het is prettig voor u en voor ons om hiervoor een afspraak te maken. Dan heeft één van onze ervaren adviseurs ruim de tijd voor u. U mag bij de passing uitgebreid proefrijden op de verschillende modellen, waarbij er als dat nodig is iemand met u meeloopt of fietst. Eventueel kan het handig zijn uw ergotherapeut of fysiotherapeut mee te nemen.

Uniek assortiment
Het breedste assortiment revalidatiefietsen hebben wij voor u. Wij leveren alle merken revalidatiefietsen uit  Nederland, fietsen van Nederlandse merken, als van Raam en  Huka.
Zelfstandigheid en veiligheid zijn onze uitgangspunten. Wij zoeken net zo lang tot u zelfstandig op stap kunt. En dan het liefst op een mooie fiets, natuurlijk!   “Een scootmobiel kan altijd nog!”

WMO; Wet Maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.
De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning.

Wijzigingen Wmo
Per 1 januari 2015 is de langdurige zorg hervormd, omdat verschillende taken vanuit de AWBZ zijn overgeheveld naar de zorgverzekeraars, gemeenten en naar de overheid via de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz).

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor een Wmo ondersteuning. Bij dat onderzoek kijkt de gemeente naar wat iemand zelf nog kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen. Iedere gemeente legt andere accenten. Voor meer info kijkt u op de site van de Rijksoverheid.

Het pgb
Het persoonsgebonden budget, kortweg bekend als het ‘pgb’, is een budget dat

 • mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen
 • om zelf zorgverleners in te huren
 • voor de zorg die zij nodig hebben
 • vanwege de beperking die zij ondervinden vanwege hun beperking of ziekte

WMO of PGB?
Voordelen PGB
Zelf kiezen? Dat kan!
Wanneer u een medische indicatie heeft en in aanmerking komt voor een scootmobielfiets of driewielfiets via de gemeente kunt u ook kiezen voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht en moet de gemeente u deze mogelijkheid bieden. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf uw vervoer mag aanschaffen en onderhouden.

Een driewielfiets of scootmobielfiets via een PGB heeft een aantal voordelen:

 • U kiest zelf de leverancier
 • U kiest zelf model, uitvoering en kleur
 • U kiest zelf voor 3 of 4 wielen
 • U kiest zelf voor uw pechhulpabonnement
 • U kiest zelf voor onderhoud of onderhoudscontract
 • U krijgt altijd een geheel nieuw voertuig met volledige garantie
 • U wordt eigenaar van het voertuig

Natuurlijk heeft uw gemeente daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Het is daarom verstandig dit met uw gemeente te bespreken omdat het per gemeente kan verschillen.

Let op: bij vervoer vanuit de WMO krijgt u (bijna) altijd te maken met een eigen bijdrage. Vraag altijd wat uw eigen bijdrage zal worden! Dit kan per maand of per 4 weken zijn en kan soms oplopen tot flinke bedragen.

Waarom Chris Jacobs Fietsen
Wij denken in oplossingen, niet in problemen.

Breed assortiment
Chris Jacobs Fietsen is uniek door zijn brede assortiment. Wij werken samen met alle leveranciers op het gebied van revalidatiefietsen. En mocht u een oplossing zoeken die nog niet bestaat, dan kunnen wij het maken. Tot nu toe hebben wij voor iedereen de juiste fiets gevonden.

Passingen
Chris Jacobs Fietsen verzorgt passingen. Bij ons in Heerenveen en ook op locatie. Aan de passingen op locatie zijn kosten verbonden. Zodra uw client de aanschaf van één van onze fietsen met u bespreekt is het verstandig eerst te kijken of de cliënt hiervoor een vergoeding wil aanvragen, en zo ja, bij wie. Veel verstrekkers van vergoedingen hebben namelijk zo hun eigen regels en criteria voor het doen van passingen.
Om te voorkomen dat een passing later overgedaan moet worden, is het handig eerst het vergoedingstraject in kaart te hebben.

Uw hulp
Bij onze passingen is de inbreng van een fysiotherapeut, ergotherapeut of andere deskundige, zeer welkom, en soms zelfs nodig. Een multidisciplinaire benadering voorkomt eventuele blinde vlekken. Graag laten wij onze fietstechnische kennis door u aanvullen.
Dus heeft u een casus waar u geen raad mee weet, dan neemt u contact op met ons.

Scroll naar boven